บาเยิร์น
ปิดความเห็น บน บาเยิร์น เจองานใหญ่เข้าแล้ว โควิดเริ่มเข้ามาในทีมแล้ว

บาเยิร์น เจองานใหญ่เข้าแล้ว โควิดเริ่มเข้ามาในทีมแล้ว

บาเยิร์น ในกรณีของดอร์ทมุ…